ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՊԼԱՆ “ՍՏԱՆԴԱՐՏ”

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ և ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ ՍՏԱՑԱԿԱՆՆԵՐ  (STOCK, ADR, ETF)

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Միջնորդավճար

 

Նվազագույնը

առավելագույնը

ԱՄՆ (USA) 

<=15,000 հատ

USD 0.019

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար 

>15,000 հատ

USD 0.015

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

USD 10

1.5% ծավալից

Կանադա

<=30,000 հատ

CAD 0.025

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

>30,000 հատ

CAD 0.023

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

CAD 10

15% ծավալից

Մեքսիկա

գործարքի ծավալ <=250,000 MXN 

MXN 0.38% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 MXN

MXN 0.32% գործարքի ծավալից

MXN 150

ԵՎՐՈՊԱ

 

 

 

 

 

Ավստրիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR 

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Բելգիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Ֆրանսիա

գործարքի ծավալ

<=40,000 EUR

EUR 0.25%

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ

>40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Գերմանիա

SWB

FWB(1)

Chi-X/NURO/Turqoise DE

Xetra – ETFs

Xetra - Stocks

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR 

 

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Իտալիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Հունգարիա

գործարքի ծավալ <=2,000,000 HUF

HUF 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >2,000,000 HUF

HUF 0.23% 

գործարքի ծավալից

HUF 500

Լեհաստան

գործարքի ծավալ <=150,000 PLN

PLN 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >150,000 PLN

PLN 0.23% 

գործարքի ծավալից

PLN 35

Պորտուգալիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Նիդերլանդներ

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR 

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

 

EUR 10

Իսպանիա

գործարքի ծավալ <=40,000 EUR

EUR 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >40,000 EUR

EUR 0.23% գործարքի ծավալից

EUR 10

Շվեդիա

գործարքի ծավալ <=250,000 SEK 

SEK 0.32% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 SEK 

SEK 0.28% գործարքի ծավալից

SEK 75

Նորվեգիա

գործարքի ծավալ <=250,000 NOK

NOK 0.15% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >250,000 NOK

NOK 0.13% 

գործարքի ծավալից

NOK 100

Շվեյցարիա

գործարքի ծավալ <=50,000 CHF 

CHF 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >50,000 CHF 

CHF 0.23% գործարքի ծավալից

CHF 25

Մեծ Բրիտանիա (2)

գործարքի ծավալ <=50,000 GBP

GBP 0.15% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >50,000 GBP 

GBP 0.125% գործարքի ծավալից

GBP 15

LSE International Order Book

գործարքի ծավալ <=60,000 USD

0.15% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >60,000 USD

0.12

գործարքի ծավալից

USD 10

ԱՍԻԱ

 

 

 

 

 

Ավստրալիա

գործարքի ծավալ <=30,000 AUD

AUD 0.23% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >30,000 AUD

AUD 0.2% գործարքի գնից

AUD 15

Հոնկոնգ

գործարքի ծավալ <=55,000 HKD

HKD 0.25% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >55,000 HKD

HKD 0.23% գործարքի ծավալից

HKD 75

Ճապոնիա

գործարքի ծավալ <=2,500,000 JPY

JPY  0.23% 

գործարքի ծավալից

գործարքի ծավալ >2,500,000 JPY

JPY  0.2% գործարքի գնից

JPY 1125

(1) - գումարած մասնագետի վճարները (specialist fees)

(2) - 0.5% Մեծ Բրիտանիայի զինանշանի հարկը (stamp taxes) գումարվում է միջնորդավճարին

 

 

ՖՅՈՒՉԵՐՍՆԵՐ (futures and futures options)

 

 

 

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Միջնորդավճար ( յուրաքանչյուր պայմանագրի համար)

ԱՄՆ (USA) 

<=20 պայմանագիր

USD 10 

>20 պայմանագիր

USD 8

Բացառությամբ ստորև նշված ֆյուչերսների, որոնց համար կիրառվում է1

 

Յուր. պայմանագրի համար

         Ֆիքսված

          Յուր. պայմանագրի համար

CME: MES, MNQ, M2K
CBOT: MYM
 NYMEX: MGC, SIL

<=2  պայմանագիր

USD 10

3-6 պայմանագիր

USD 25

>6 պայմանագիր

USD 3.75

Globex e-mini FX Futures

<=2  պայմանագիր

USD 10

պայմանագիր

USD 25

>3 պայմանագիր

USD 7.5

Globex e-micro FX Futures

<=2  պայմանագիր

USD 10

3-11 պայմանագիր

USD 25

>11 պայմանագիր

USD 2.25

 

 

 

 

 

 

 

Կանադա

<=20 պայմանագիր

CAD 13

>20 պայմանագիր

CAD 10

ԵՎՐՈՊԱ

 

 

 

 

Բելգիա, Ֆրանսիա,Գերմանիա, Իտալիա, Նիդերլանդներ, Իսպանիա

<=15 պայմանագիր

EUR 13  

>15 պայմանագիր

EUR 10  

Շվեյցարիա

<=15 պայմանագիր

CHF 19

>15 պայմանագիր

CHF 15

Մեծ Բրիտանիա

LIFFE Coffee and Sugar

Intercontinental Exchange

Single Stock Futures (USD)

Single Stock Futures (EUR)

Single Stock Futures (CHF)

<=15 պայմանագիր

GBP 9

USD 10

USD 10

USD 10

EUR 13  

CHF 19

>15 պայմանագիր

GBP 6

USD 8

USD 8

USD 8

EUR 10  

CHF 15

ԱՍԻԱ

 

Ավստրալիա

<=10 պայմանագիր

AUD 15

>10 պայմանագիր

AUD 13

Հոնկոնգ

<=10 պայմանագիր

HKD 125

>10 պայմանագիր

HKD 113

Ճապոնիա

<=10 պայմանագիր

JPY 1250

>10 պայմանագիր

JPY 1250

(1) Նշված ֆյուչերսների համար սահմանված սակագները չեն ներառում առևտրային հարթակների և կարգավորող մարմինների կողմից գանձվող վճարները

 

 

Արտարժույթով գործառնություններ

FOREX

 

գործարքի ծավալ

միջնորդավճար

Նվազագույնը

 

գործարքի ծավալ <=1,000,000,000 USD

գործարքի ծավալ   1,000,000,001 USD-2,000,000,000 USD

գործարքի ծավալ   2,000,000,001 USD-5,000,000,000 USD

գործարքի ծավալ   > 5,000,000,000 USD 

 

0.5 բազիսային կետ(1) X գործարքի ծավալ

0.375 բազիսային կետ(1) X գործարքի ծավալ

0.25 բազիսային կետ(1) X գործարքի ծավալ

0.2 բազիսային կետ(1) X գործարքի ծավալ

 

USD (2)(3) 

USD 3.75(2)(3)

USD 3.125(2)(3)

USD 2.5(2)(3)

 

(1) - 1 բազիսայի կետը = 0.0001,

(2) - նվազագույն միջնորդավճարը գանձվում է ԱՄՆ դոլարով (USD),

(3) – շուկայում իրացվելիության ավելացման (add liquidity) պատվերների դեպքում անկախ գործարքի ծավալից նվազագույն միջնորդավճարը կազմում է USD 2

(4) - միջնորդավճարները ներառում են բրոքերի գործընկերների, առևտրային հարթակների և կարգավորող մարմինների կողմից գանձվող վճարները (exchange and regulatory fees)

 

 

ՕՊՑԻՈՆՆԵՐ (options)

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ

Միջնորդավճար (յուրաքանչյուր պայմանագրի համար)

ԱՄՆ (USA)

<=25 պայմանագիր

USD 9

>25 պայմանագիր

USD 8

Կանադա

<=25 պայմանագիր

CAD 10

>25 պայմանագիր

CAD 9

Մեքսիկա

<=25 պայմանագիր

MXN 140 

>25 պայմանագիր

MXN 110 

ԵՎՐՈՊԱ

 

 

 

 

Բելգիա

<=20 պայմանագիր

EUR 11 

>20 պայմանագիր

EUR 10

Ֆրանսիա

<=20 պայմանագիր

EUR 11

>20 պայմանագիր

EUR 10

Գերմանիա

<=20 պայմանագիր

EUR 11

>20 պայմանագիր

EUR 10

Իտալիա

<=20 պայմանագիր

EUR 11

>20 պայմանագիր

EUR 10

Նիդերլանդներ

<=20 պայմանագիր

EUR 11

>20 պայմանագիր

EUR 10

Իսպանիա

<=20 պայմանագիր

EUR 11

>20 պայմանագիր

EUR 10

Շվեդիա

<=20 պայմանագիր

SEK 88

>20 պայմանագիր

SEK 68

Շվեյցարիա

<=20 պայմանագիր

CHF 11

>20 պայմանագիր

CHF 9

Մեծ Բրիտանիա

<=25 պայմանագիր

GBP 8

>25 պայմանագիր

GBP 7

ԱՍԻԱ

 

 

 

 

Ավստրալիա

<=20 պայմանագիր

AUD 10

>20 պայմանագիր

AUD 9

Հոնկոնգ

<=25 պայմանագիր

HKD 100

>25 պայմանագիր

HKD 90

Ճապոնիա

<=25 պայմանագիր

JPY  810

>25 պայմանագիր

JPY 750

 

 

 

ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՊԼԱՆ “ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ”

 

Բաժնետոմսեր, Դեպոզիտար ստացականներ

(STOCK, ADR, ETF)

Ֆյուչերսներ(1)

(Futures and  futures options)

Օպցիոններ(1)

(Options)

Արժույթ

յուրաքանչյուր 

արժեթղթի համար

նվազագույնը

առավելագույնը

յուրաքանչյուր պայմանագրի համար

Նվազագույն ամսական ծավալ(2)

յուրաքանչյուր պայմանագրի համար

Նվազագույն ամսական ծավալ (2)

USD

USD 0.012

USD 25

3%

USD 7

200 հատ

USD 5

200 հատ

CAD

CAD 0.018

CAD 30

3%

CAD 9

200 հատ

CAD 7

250 հատ

EUR

N/A

N/A

N/A

EUR 9

250 հատ

EUR 8

200 հատ

CHF

N/A

N/A

N/A

CHF 13

250 հատ

CHF 8

200 հատ

GBP

N/A

N/A

N/A

GBP 7

250 հատ

GBP 8

200 հատ

AUD

N/A

N/A

N/A

AUD 10

200 հատ

AUD 7

200 հատ

HKD

N/A

N/A

N/A

HKD 88

200 հատ

HKD 65

250 հատ

JPY

N/A

N/A

N/A

JPY 900

200 հատ

JPY 700

250 հատ

(1)- Ամսական նվազագույն ծավալի պահանջները չբավարարելու դեպքում կիրառվում է “Ստանդարտ” սակագնային պլանը:

(2) – Եթե ֆյուչերսներով և օպցիոններով կատարված գործարքների գումարային քանակը հավասար է նվազագույն ամսական ծավալներից նվազագույնին, կիրառել «Ծավալային» սակագնային պլանը

(3) – Աղյուսակ 2-ում որպես բացառություն ներկայացված ֆյուչերսային պայմանագրերի դեպքում կիրառվում են ստանդարտ սակագները

 

 

ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ/ԳՆԱՆՇՈՒՄՆԵՐ (MARKET DATA)

ԱՌՑԱՆՑ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ONLINE NEWS)

Առցանց գնանշումների և նորությւոնների սակագները բերված են Բանկի կողմից Հաճախորդներին հասանելիության մոտքի անունի և գաղտնաբառի տրամադրմամբ հատկացվող հաշիվների կառավարման ծրագրային փաթեթում` “Account Management”-ում, որը հասանելի է ինչպես Ամերիաբանկի պաշտոնական կայքում, այնպես էլ “Ameria Global Trading” առևտրային համակարգում:

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ*

 

 

 

 

 

Բրոքերային հաշվի բացում 

 

 

անվճար

Միջոցների մուտքագրում/ելքագրում

 

 

անվճար

Ծածկագրային քարտի թողարկում 

 

 

անվճար

 

Ծածկագրային քարտի վերաթողարկում

քարտի կորստիվնասման,կամ երրորդ անձանց հայտնի դառնալու դեպքում

AMD 2000

Ֆորեքս  հասանելիությամբ Առևտրային համակարգի Նվազագույն դեպոզիտի չափը

Ռեզիդենտ հաճախորդների համար

5,000,000 դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների համար 

2,500,000 դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար

Առևտրային համակարգի ամսական սպասարկման վարձ**

“Ameria Global Trading”

                                       USD 1                  

*Հաճախորդի “Ameria Global Trading” համակարգի հաշվին 2000 ԱՄՆ դոլարից պակաս լինելու դեպքում սահմանափակվում է նոր դիրքեր բացելու հնարավորությունը։

** գանձվում է հաճախորդի հաշվից այն դեպքում, երբ հաճախորդը ամսական կտրվածքով չի կատարել առնվազն մեկ գործարք

 

 

ՄԱՐԺԻՆԱԼ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐԸ ԸՍՏ ԱՐԺՈՒՅԹԻ

 

 

 

 

 

 

 

Արժույթ

Ծավալ1

Ծավալ2

Ծավալ3

 

մինչև Ծավալ 1

Ծավալ 1-ից մինչև Ծավալ 2

Ծավալ 2-ից մինչև Ծավալ 3

USD

100,000

1,000,000

3.000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

AUD

140,000

1,400,000

_

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

CAD

140,000

1,400,000

_

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

CHF

100,000

1,000,000

_

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

CNY/CNH

625,000

6,250,000

125,000,000

 

BM+6 %

BM+6%

BM+6%

CZK

400,000,000

-

-

 

BM+4 %

BM+4 %

BM+4%

DKK

120,000,000

-

-

 

BM+4 %

BM+4 %

BM+4%

EUR

100,000

1,000,000

150,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

GBP

80,000

800,000

160,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

HKD

780,000

7,800,000

780,000,000

 

BM+3.5 %

BM+3 %

BM+2.5%

HUF

4,500,000,000

-

_

 

BM+6 %

BM+6%

BM+6 %

ILS

80,000,000

-

-

 

BM+6 %

BM+6 %

BM+6 %

JPY

11,000,000

110,000,000

20,000,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5 %

MXN

1,900,000

19,000,000

1,900,000,000

 

BM+4 %

BM+3%

BM+2. 5%

NOK

850,000

8,500,000

850,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5%

NZD

150,000

1,500,000

150,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.75 %

PLN

70,000,000

-

-

 

BM+4 %

BM+5 %

BM+5 %

RUB

660,000,000

-

-

 

BM+6 %

BM+6 %

BM+6 %

SEK

850,000

8,500,000

850,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2%

BM+1.5%

SGD

150,000

1,500,000

150,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2 %

BM+1.5 %

ZAR

1,500,000

15,000,000

1,500,000,000

 

BM+2.5 %

BM+2 %

BM+1.75 %

BM - միջազգայնորեն ճանաչված տոկոսադրույքների ամրագրումների (օրինակ `LIBOR, Fed Funds եւ այլն) եւ արտարժութային ու դրամական շուկաների դինամիկ միջբանկային փոխարժեքների համադրությամբ հաշվարկված տոկոսադրույքն է տվյալ օրվա դրությամբ:Կիրառվում է միայն “Ամերիա Գլոբալ Թրեյդինգ” առևտրային համակարգով իրականացված գործարքների համար:

 

 

ԲՐՈՔԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ ՀԵՌԱԽՈՍՈՎ ԿԱՄ ԷԼ. ՓՈՍՏՈՎ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐԻ ՏՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ

 

1.

Հայկական շուկա 

(բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր)

Միջնորդավճար

Նվազագույնը

 

 

Ֆիզիկական անձ հաճախորդ

        0.1% գործարքի ծավալից

5000 դրամ

 

 

Իրավաբանական անձ հաճախորդ

 

0.06 % գործարքի ծավալից

 

 

5000 դրամ

 

 

 

Ֆինանսական կազմակերպություններ (ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները)

 

         0.01 % գործարքի ծավալից

 

 

2.

ԱՄՆ/Կանադական շուկաներ       բաժնետոմսեր և դեպոզիտար ստացականներ

USD/CAD 0.025

յուրաքանչյուր արժեթղթի համար

10 USD/CAD 

 

 

 

 

 

 

3.

Ռուսական շուկաներ

0.12% 

գործարքի ծավալից /of trade value 

5000 դրամ

 

 

 

 

 

 

4.

ԱՄՆ պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված)

0.2% անվանական արժեքից 

10 USD 

 

 

 

 

 

 

5.

Եվրոպարտատոմսեր

0.4 % գործարքի ծավալից

13000 դրամ

 

6.

Սույն աղյուսակում չնշված շուկաներում և այլ արժեթղթերով գործարքների միջնորդավճարները սահմանվում են սույն սակագների աղյուսակ 1-ով: